SIGLA.jpg

Proiectul Turismul sighişorean: identitate locală, branding şi comunicare, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, care se derulează începând cu  data de 1 iulie 2017, va contribui la dezvoltarea turismului din Municipiul Sighişoara, prin dezvoltarea de mecanisme educaționale care să conducă la crearea unei comunicări mai bune a specificului şi identităţii structurilor de primire turistică din municipiu, dar și prin identificarea de noi modalități prin care poate fi dezvoltat turismul.

În urma implementării acestui proiect, se vor crea premizele pentru creșterea vizibilităţii Sighişoarei ca destinaţie turistică prin intermediul comunicării şi brandingului turistic și se vor putea crea unele branduri puternice în turism, care să ducă la menţinerea Sighişoarei în topul destinațiilor turistice.

Proiectul este finanţat de către Municipiul Sighişoara şi co-finanţat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES şi se derulează în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2017.

Activităţile principale ale proiectului includ o cercetare exploratorie privind potențialul de dezvoltare turistică în municipiul Sighișoara, realizarea unei cercetări a modului în care unităţile de cazare de mărime mică și medie comunică online (prin intermediul site-ului propriu şi paginii de Facebook) şi organizarea unor cursuri destinate reprezentanţilor unităţilor de primire turistică din Sighişoara, pe tema branding-ului în turism.

Cercetarea exploratorie se va realiza în baza unei metodologii propusă de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, prin administrarea a 600 de chestionare mai multor categorii de persoane, apreciate ca având un rol important în ceea ce privește identificarea unor măsuri prin care se poate dezvolta turismul în Sighișoara. Astfel, printre respondenţi se vor număra reprezentanţi ai structurilor de primire turistică din municipiul Sighişoara, turiști care vizitează Sighișoara, reprezentanți ai agențiilor de turism care activează în România şi organizații care desfășoară activități în legătură cu turismul din Sighișoara.

În urma cercetării comunicării online a structurilor de cazare, care a reprezentat prima activitate din proiect, se va elabora suportul de curs pentru reprezentanţii unităţilor de primire turistică din Sighişoara . Cursurile sunt planificate să se desfășoare până la finalul lunii octombrie 2017, în Sighişoara, şi se vor concentra pe următoarele aspecte: Elementele brand-ului. Brandul turistic. Logo, nume de marcă, slogan. Elemente de marketing aplicate în turism. USP – elemente de diferenţiere specifice. Comunicarea online. Comunicarea în branşă (cu portalurile de turism, cu agenţiile, etc.). Comunicarea cu clientul – pre şi post vânzare.

În cadrul fiecărui modul al cursului, vor fi rezervate ore pentru aplicaţii practice, în cadrul cărora fiecare cursant va exersa alături de instructor. Grupele constituite vor avea în medie 15 cursanţi, fapt care va face posibil feed-back-ul individual.

La finalul cursului, instructorul va oferi consultanţă la distanţă, cursanţilor, one-on-one (unu-la-unu), în limita a două ore per cursant, cu privire la aspecte întâlnite în practică și cu care s-au confruntat după curs, în comunicare.

 

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Sighișoara și al Consiliului Local Sighișoara. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Municipiului Sighișoara și nu implică nicio responsabilitate din partea acestuia.

TURISMUL SIGHIȘOREAN - 

IDENTITATE LOCALĂ, BRANDING ȘI COMUNICARE

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES