Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES

Indemnizaţii pentru creşterea copilului contestate. Topul agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale

 

     Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale furnizarea unor informaţii de interes public privind numărul de decizii privind aprobarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului contestate sau atacate la Tribunal în perioada 2009-2010 la fiecare din agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale din subordine, precum şi modul în care au fost soluţionate contestaţiile, respectiv  acţiunile în Instanţă.

 

     Conform informaţiilor furnizate, în anul 2010 a scăzut numărul total al deciziilor contestate (269, faţă de 373 în anul 2009),  dar a crescut în schimb ponderea deciziilor contestate  care au fost admise de agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale. Astfel în anul  2010, 15,99% din totalul  contestaţiilor formulate la agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale au fost considerate ca fiind îndreptăţite, faţă de 14,48% în anul 2009.

 

      În anul 2009, cele mai multe decizii contestate s-au înregistrat la Agenţiile teritoriale de Prestaţii Sociale din Cluj, Bucureşti si Prahova, iar ponderea contestaţiilor soluţionate favorabil a înregistrat cele mai ridicate valori la agenţiile judeţene din Giurgiu (100,00%), Constanţa (66,67%), Timiş (57,89%),  Ialomiţa (57,14%) şi Mureş (40,00%).

 

     Tot în anul 2009, la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Prahova s-a înregistrat cel mai mare număr de decizii atacate în Instanţă (28 de decizii, din care 25 au fost soluţionate favorabil reclamantului).

În anul 2010,  agenţiile din Covasna, Mureş şi Braşov s-au aflat în „topul” instituţiilor cu cele mai multe decizii contestate. Procentajul contestaţiilor acceptate a depăşit nivelul de 40% la agenţiile judeţene din Argeş (100%), Brăila (60%),  Timiş (58,82%), Cluj (46,67%) şi Satu-Mare (41,67%).

 

      Faţă de anul 2009, în anul 2010 datele furnizate au indicat o scădere a numărului total al deciziilor privind aprobarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului atacate  în Instanţă (39 faţă de 62).  Această tendinţă de scădere trebuie interpretată cu prudenţă, mai ales că există încă dosare înregistrate în anul 2010, la care Instanţele de judecată nu au stabilit deocamdată admiterea sau respingerea acţiunilor.

 

     Cu ocazia documentării privind respectarea drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare, CEDES a constatat că 13 din cele 42 agenţii teritoriale pentru prestaţii sociale nu au site web. La agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale care dispun de site web,  s-au identificat cazuri în care care fie nu se prezintă informaţiile şi documentele/formularele necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, fie nu sunt prezentate corespunzător (modele de adeverinţe neactualizate, informaţii incomplete sau insuficient structurate), aspecte care pot afecta negativ demersurile persoanelor interesate şi îndreptăţite să beneficieze de  indemnizaţia pentru creşterea copilului.

 

     Situaţia  existentă la fiecare din agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale în perioada 2009-2010  poate fi consultată aici

 

     Răspunsul furnizat de Agenția de Națională de Prestații Sociale poate fi descărcat de aici

 

    Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES recomandă persoanelor îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului să  ţină o evidenţă a veniturilor obţinute pentru a verifica dacă cuantumul indemnizaţiei a fost stabilit corect, iar în situaţia în care constată  neconcordanţe să solicite recalcularea indemnizaţiei.

 

9 mai 2011

 

Pentru relaţii suplimentare:

 

Nicoleta ANGHEL 

Preşedinte,

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES,

tel. 0745.421.207 sau 0722.244.004

 

 

 

 

SIGLA.jpg

Municipiul Sighişoara  are nevoie de o procedură standardizată care să reglementeze atribuirea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit

 

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a finalizat raportul sinteză al audierii publice privind utilitatea instituirii unei proceduri standardizate pentru atribuirea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Sighişoara.

 

În anul 2010, consilierii locali ai Municipiului Sighişoara au adoptat o hotărâre care reglementa acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, dar doar pentru proiecte culturale.

 

În primul semestru al anului 2011, niciunul dintre proiectele culturale şi sportive care a beneficiat de susţinerea financiară de la bugetul Municipiului Sighişoara nu a fost finanţat prin selecţia publică de proiecte. În plus, consilierii locali au aprobat în acest an alocarea a 15.000 de lei de la bugetul local pentru organizarea unei expoziţii care va avea loc în anul 2012 .

 

            În acest context, procedura audierii publice a permis oricărei persoane interesate să transmită opinia scrisă cu privire la tema dezbaterii.

         În baza depoziţiilor transmise atât de cetăţeni cât şi de reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale din mai multe localităţi (Sighişoara, Târgu-Mureş, Bucureşti şi Cluj-Napoca), comisia de experţi a stabilit o serie de recomandări care vizează în principal:

     

        Raportul conţine elemente care pot fi utile atât administraţiei publice din Sighişoara

(vizată în mod direct) cât şi altor autorităţi publice, inclusiv celor care  au reglementat acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2011.


              Pentru relaţii suplimentare:

                                                         Nicoleta ANGHEL

                                                         Preşedinte,

                                                         Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES,

                                                         tel: 0745.421.207,  0722.244.004Descărcaţi:Raport - Sinteză al audierii publice din data de 09 august 2011Depoziţii scrise (în ordinea primirii) :


Oana Preda (Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe)


Vladimir Polearuş


Viorel Chiriţescu


Dan-Călin Tocaciu (Asociaţia Valea Soarelui)


 Andreia Moraru (Fundaţia Alpha Transilvană)


Zsofia Kelemen (Centrul pentru Politici Publice - CENPO)


Mihaela Kovacs (Fundaţia Beraca)Depoziţii verbale (audio):


Mihaela Kovacs (Fundaţia Beraca)
CEDES_a_organizat_o_audiere_public_privind_atribuirea_finanrilor_nerambursabile_de_la_bugetul_local_-_09_august_2011_Sighioara.jpg
Are sau nu nevoie Municipiul Sighişoara de o procedură standardizată care să reglementeze atribuirea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit?

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES va organiza o audiere publică privind utilitatea instituirii unei proceduri standardizate pentru atribuirea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sighişoara pentru activităţi nonprofit.

În anul 2010, consilierii locali ai Municipiului Sighişoara au adoptat o hotărâre care reglementa  acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, dar doar pentru proiecte culturale. Rata de absorbţie a fondurilor alocate de la nivel local pentru proiecte culturale prin selecţia publică de proiecte a fost de 19,43%, dar durata între data anunţului de participare la procedura de selecţie şi termenul fixat pentru primirea cererilor a fost redusă la jumătate faţă de termenul mimim prevăzut de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

În primul semestru al anului 2011, s-au formulat periodic petiţii/cereri pentru acordarea de finanţări de la bugetul Municipiului Sighişoara. În absenţa unei proceduri standardizate, atribuirea finanţărilor nerambursabile s-a realizat prin sistemul de vot în cadrul Consiliului Local şi nu pe baza selecţiei publice de proiecte.

În alte localităţi din judeţul Mureş sau din ţară, pornind de la prevederile Legii nr. 350/2005, consiliile locale au aprobat acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru mai multe domenii (sport, cultură, educaţie, ştiinţă, social, tineret, mediu, culte, relaţii internaţionale şi interdisciplinar etc.).

În acest context, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES vă propune spre dezbatere printr-o audiere publică,  utilitatea instituirii unei proceduri standardizate  pentru atribuirea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Sighişoara.

Audierea publică va avea loc marţi, 9 august 2011, între orele 17:00 – 19:00, în Sala Mică a Primăriei Municipiului Sighişoara.

Cei interesaţi să participe sunt rugaţi să-şi exprime mai întâi opinia în scris şi să o transmită la adresa de e-mail audierepublica@cedes.ro până în data de 8 august 2011, ora 16:00, împreună cu formularul de înscriere completat şi cu opţiunile participanţilor: opinie susţinută numai în scris, opinie susţinută inclusiv verbal la audierea publică sau simplu spectator în sală.

Procedura audierii publice permite oricărei persoane interesate să transmită opinia scrisă cu privire la tema dezbaterii, nefiind obligatorie susţinerea verbală în cadrul audierii publice.

Toate documentele necesare participării şi implicării se găsesc pe site-ul Centrului pentru Dezvoltare Socială CEDES şi pot fi descărcate de mai jos.

 

Pentru relaţii suplimentare: Nicoleta ANGHEL

Preşedinte, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, 0745.421.207,  0722.244.004Descărcaţi:


                      Motivaţia iniţiatorului


                      Chemarea la acţiune


                      Invitaţie de participare la audierea publică


                      Formular de înscriere la audierea publică


                      Îndrumar de redactare a depoziţiilor scrise


                  Procedura de audiere publică                      Bibliografie

dsgn_672_line2.pngdsgn_672_line4.png